Διπλό ρόλλερ για σκίανση και ρύθμιση του επιθυμητού φωτός

Rollover blinds (Διπλό ρόλλερ)